MENU
Aula_close Layer 1

Alle Kan Synge

Alle Kan Synge er en banebrydende vision for genrejsning af sang i Folkeskolen, der pt afprøves på Herstedøster Skole. 

Alle Kan Synge info: 

link til INTRO-VIDEO: https://www.dropbox.com/s/eyohnkn6ud9hmv4/Alle%20Kan%20Synge%20Infofilm%20v1.mov?dl=0

link til hjemmeside: https://allekansynge.dk

link til facebook: https://www.facebook.com/Allekansynge.dk

1. skoledag

Projektet startede i august 2018 med Herstedøster Skole som det første sted i Danmark hvor modellen gennemprøves. 

Er man elev i Herstedøster Skoles indskoling er man også en del af Alle Kan Synge. Cirka 400 skolebørn synger i klassekor 1-2 gange om ugen året rundt.

elever

Hvad er Alle Kan Synge

Alle Kan Synge er et sangsamarbejde mellem 2 kulturbærende institutioner: Herstedøster Skole og Herstedøster Kirke, med Albertslund musikskole som samarbejdspartner.

Klassekor er en del af hverdagen

Hver klasse danner sit eget klassekor, som har kor med bevægelse 1-2 gange om ugen på skoleskemaet med en professionel korleder fra Herstedøster Kirkes Korskole, i tæt samabejde med klassens lærer/pædagog. 

Undervisning

3-4 gange om året optræder klassekorene for verdens vigtigste publikum: Forældrene, familie og venner. Fx til den store forårskoncert synger hele kæmpe indskolingskoret med Herstedøster Kirkes Korskole, professionelt band fra Albertslund Musikskole og plads til 1000 publikummer. 

koncert

Sang som middel til bedre social og faglig trivsel samt styrket fællesskab

Alle Kan Synges pædagogik bygger på sang og bevægelse som middel til at forbedre elevernes sociale og faglige trivsel, samt styrke fællesskabet, for også de udsatte børn - og dermed at forbedre klassens læringsmiljø.    

elev

Forskning

Til projektet er der tilknyttet et følgeforskningsprojekt, der skal dokumentere pædagogikken og efterprøve de ønskede effekter. 

Alle Kan Synge er støttet af Albertslund kommune, Statens Kunstfond og Glostrup Provsti.